Proč by společnosti měli provádět prověření osob?

Prověřování osob je běžnou praxí využívanou zaměstnavateli, vlastníky nemovitostí a dalšími subjekty k ověření identity, historie zaměstnání a dalších osobních informací o vybraném jednotlivci. Exsituje několik důvodů proč provádět ověření minulosti:

Request a feature

To ensure safety and security of your organisation

Employers may conduct background checks to ensure that they are hiring individuals who are not a risk to the safety and security of the organisation or its employees.

Background Checking

Rozhodování na základě informací

Prověření osob může poskytnout cenné informace. Tyto infomace pak mohou zaměstnavatelům a organizacím pomoci v rozhodování o tom, zda přijmou uchazeče do zaměstnaní, dobrovolnické činnosti nebo zda pronajmou vybrané osobě svoji nemovitost.

Background Checking

Ochrana reputace organizace

Díky prověření osob se zaměstanvatelé mohou ujistit, že nenajímají osoby, které se v minulosti chovaly neeticky nebo protizákoně a mohly by tak poškodit pověst organizace.

Background Checking

Ověření pravdivosti údajů uvedených v životopise

Prověření minulosti osob může také pomoci ověřit, že informace uvedené v životopise uchazeče o zaměstnání jsou pravdivé a že osoba skutečně dosahuje kvalifikace a zkušeností, které tvrdí, že má.

Background Checking

Vyhovění právním požadavkům

Některé organizace ve specifických odvětvích nebo ty, které pracují se zranitelnou částí populace, mohou mít ze zákona nařízeno ověřovat minulost zaměstnanců a dobrovolníků.

Background Checking

Tento přehled byl sepsán s využitím ChatGPT. ChatGPT nesepsal celý text, ale byl klíčovým pomocníkem v procesu tvorby obsahu.